logo tekst

MIL-Akademiet

IKKE OPPDATERT 2023

FORMÅL

MIL-akademiet skal gi et ekstra treningstilbud til våre mest motiverte spillere i alderen 15-16 år. Dette skal være kvalitetsøkter med godt innhold og gode trenere med fokus på ferdighetsutvikling. Gjennom MIL-akademiet og fokus på Fair-Play skal vi skape en aktivitet som gir gode vaner og holdninger. Vi ønsker også å utvikle og gjøre flest mulig spillere forberedt slik at de klarer å ta steget opp på vårt eget A-lag eller på enda høyere nivå.

OMFANG

MIL-akademiet arrangeres utenom sesong og skal ha en trening per uke og følger skoleruta til Vefsn kommune. Første periode vil være fra februar-april. Treningstiden i 2020 er fredag 15.00-16.00.

I tillegg så er det ønskelig å få til treningskamper hver periode mot eksempelvis Polarsirkelakademiet på Mo og Sandnesjøen sitt SIL Xtra.

KRAV OG FORVENTININGER TIL DELTAKERNE

  • Gode holdninger. Vi ønsker oss spillere som møter opp til riktig tid, er godt forberedt og som oppfører seg bra.
  • MIL-akademiet skal være et ekstra treningstilbud i treningshverdagen. Spillere som skal delta må også delta på alle lagstreningen til sitt lag. Akademi treningene skal være i tillegg til deres lagstreninger, ikke i stedet for.
  • Trenings- og læringsvillige.
  • Det meldes forfall i god tid ved sykdom og skader eller andre ting som forhindrer fremmøte.

FOKUSOMRÅDER

  • Holdninger
  • MIL sin spillestil
  • Rolletrening. Rolleforståelse og krav til rolleferdigheter
  • Offensiv og defensiv samhandling
  • Valg

LEDELSE

Øyvind Reinfjell og Martin Herring står som ansvarlige for prosjektet i 2020. DET ER IKKE VIDEREFØRT I 2021.
AVVENTER EN AVKLARING FOR 2022.

VEDTEKTER OG ØKONOMI

Se eget dokument under

PÅMELDING

Ta kontakt med sportslig leder Magnus Stamnestrø

Vedlegg:
Last ned denne filen (MIL akademiet vedtekter.pdf)MIL akademiet vedtekter.pdf[ ]168 kB

dagenskamper2
medlemsfordeler
sportsplan
klubbhandbok

SOU bilde hjemmeside 2
kontingent
grasrot