MIL fotball er glade og takknemlige for alle våre sponsorer som bidrar til å holde aktiviteten høy og kvaliteten god i MIL fotball. Vi har kategorisert sponsorstøtten i fem ulike kategorier: Generalsponsor, hovedsponsor, delsponsor, sponsorpartner og støttespiller. Vi har også en kampsponsor for hver hjemmekamp MIL A-lag spiller. Hver logo er linket mot bedriftens offisielle hjemmeside.

Generalsponsor:

                                         
Helgeland Sparebank er en viktig samarbeidspartner for MIL fotball. Banken er med og støtter mange ulike prosjekter i regionen. MIL fotball er stolt og ydmyk over å ha med Helgeland sparebank på laget. En bank  som er bevisst på sitt ansvar som en av de viktigste samfunnsaktørene i regionen.

Hovedsponsorer:

  

Delsponsorer:

                                                                                                  

Sponsorpartnere/Støttespillere:


                       

                                        
                                                                                                

                                                                                                                                                                                         

Støttespiller: