Kippermocupen 3V3-turnering 7-10 år (født 2009-2012) treerfotball. 7 og 8-åringene spiller lørdag og 9 og 10-åringene spiller søndag.
Treerkampene varer i 7 minutter.
Info og regler til treerfotball finner dere hos 3v3 Norge

Kippermocup hovedcup 11-16 år. Spilles hele turneringsperioden.

Klasse Født Alder Sluttspill Spilletid Spillform  Kode Max antall lag
Gutter 16 01.01.2003- 31.12.2003 16 Ja  2x20 min 11'er A 10
Gutter 15 01.01.2004 - 31.12.2004 15 Ja  2X20 min 11'er B 12
Smågutter 14 01.01.2005 - 31.12.2005 14 Ja  2x20 min 9'er C 15
Smågutter 13 01.01.2006 - 31.12.2006 13 Ja  2x20 min 7'er D 36
Lillegutter 12 01.01.2007 - 31.12.2007 12 Nei  2x15 min 7'er E 30
Lillegutter 11 01.01.2008 - 31.12.2008 11 Nei  2x15 min 7'er F 24
Jenter 16 01.01.2003 - 31.12.2003 16 Ja  2x20 min 11'er G 10
Jenter 15 01.01.2004 - 31.12.2004 15 Ja  2X20 min 11'er H 10
Småjenter 14 01.01.2005 - 31.12.2005 14 Ja  2x20 min 9'er J 12
Småjenter 13 01.01.2006 - 31.12.2006 13 Ja  2x20 min 7'er K 24
Lillejenter 12 01.01.2007 - 31.12.2007 12 Nei  2x15 min 7'er L 25
Lillejenter 11 01.01.2008 - 31.12.2008 11 Nei  2x15 min 7'er M 18
               

 NB! Vi forbeholder oss retten til å slå sammen klassene i J15 - J16 og G15 - G16 dersom det blir for få lag i klassene til at det blir en god sportslig opplevelse for utøverne. Det kan bli flere lag i klassene enn "Max antall lag". Dette kommer an på påmeldingene i de andre klassene. Lag på venteliste må påregnes å stille på kort varsel.