logo tekst

Møtereferat

MIL fotball har som mål å være en åpen og inkluderende klubb. For å understøtte dette ønsker vi at referat fra styremøter og årsmøter skal ligge lett tilgjengelig for medlemmer i MIL fotball og andre interesserte.

Medlemmer har derfor mulighet til å få innblikk i hva som vedtas av styret.

Vi tror blant annet at åpenhet og inkludering bidrar til økt engasjement i organisasjonen. Og at økt engasjement igjen stimulerer og utvikler klubben i positiv retning.
Vedlegg:
Last ned denne filen (Styrereferat 25.11.21.pdf)Styrereferat 25.11.21.pdf[Styrereferat 25.11.21]216 kB

dagenskamper2
medlemsfordeler
sportsplan
klubbhandbok

SOU bilde hjemmeside 2
kontingent
grasrot