logo tekst

Nyhetsarkivet

INITIATIV TIL STORHALL - FORPROSJEKT


STORHALLPROSJEKT I MOSJØEN

Etter at Mosjøen IL tok initiativ til å se på mulighetene for bygging av en storhall, har det blitt søkt om 600 000.- i midler til et forprosjekt.
29. januar hadde Mosjøen IL innkalt Olderskog IL, Halsøy IL til et uformelt møte for å orientere om planene.
Videre er alle undergrupper, kamsportmiljøet, pistolklubb, klatreklubb samt Drevja IL også involvert i prosjektplanene.

Onsdag 11.mars har forprosjektet oppstartsmøte angående prosjektet «Tilpasset storhall».
Jan Øystein Nilsen i MoTo prosjektutvikling er engasjert som leder i forprosjektet, oppdragsgiver er Mosjøen IL.
Primus motor for initiativet styreleder i MIL, Joakim Finsås, sier det er behov for en større aktivitetsarena.
-I og med at det er vedtatt bygd en tradisjonell flerbruks-idrettshall for parkettidretter, ønsker vi å knytte oss opp mot dette kommunale og fylkeskommunale prosjektet. I denne prosessen kommer det til å foreligge en ny reguleringsplan for området, derfor mener vi det er hensiktsmessig å spille inn en ny tilpasset storhall til dette kommunale prosjektet.
I forkant av det skal resultatet av forprosjektet klargjøre hvordan dette skal finansiers og driftes, sier Finsås.

Med i prosjektet er åtte idrettslag, en næringsaktør samt Vefsn Idrettsråd.

På bildet over ser vi f.v:
Håkon Stenersen (daglig leder MIL-fotball), Mona Berling (Styreleder MIL-fotball), Børge Nikolaisen (sportslig leder Halsøy IL fotball), Øyvind Reinfjell (Mosjøen IL fotball), Jostein Wie (Mosjøen IL friidrett), Espen Isaksen (Mosjøen IL friidrett), Morten Romslo (næringsaktør), Bjørn Steffen Breirem (styreleder OIL-fotball), Tore Dahl (Mosjøen IL fotball), Joakim Finsås (Leder Mosjøen IL)

 

dagenskamper2
medlemsfordeler
sportsplan
klubbhandbok

SOU bilde hjemmeside 2
kontingent
grasrot