Bane Frisk 3, Hotell Milano, Hertz, Sjøsiden, H og O er på kuntsgress. Resterende er gressbaner.

Det går shuttlebusser til bane O og H så lenge det er kamper der. Bussen går fra Sikmovegen med avgang hver hele og halve time. Se områdekart: områdekart og informasjonsskriv.