Kippermocupen 3V3-turnering 6-9 år (født 2011-2014) treerfotball. 6 og 7-åringene spiller lørdag og 8 og 9-åringene spiller søndag.
Treerkampene varer i 7 minutter.
Info og regler til treerfotball finner dere hos 3v3 Norge

Kippermocup hovedcup 10-16 år. Spilles hele turneringsperioden.

Klasse Født Alder Sluttspill Spilletid Spillform  Kode Max antall lag
Gutter 16 01.01.2004- 31.12.2004 16 Ja  2x20 min 11'er G16 10
Gutter 15 01.01.2005 - 31.12.2005 15 Ja  2X20 min 11'er G15 12
Smågutter 14 01.01.2006 - 31.12.2006 14 Ja  2x20 min 11'er G14 15
Smågutter 13 01.01.2007 - 31.12.2007 13 Ja  2x20 min 9'er G13 36
Lillegutter 12 01.01.2008 - 31.12.2008 12 Nei  2x15 min 7'er G12 30
Lillegutter 11
Lillegutter 10
01.01.2009 -
31.12.2009
01.01.2010 - 31.12.2010
11

10
Nei

Nei
 2x15 min
2x15 min
7'er

7'er
G11

G10
24

24

Jenter 16 01.01.2004 - 31.12.2004 16 Ja  2x20 min 11'er J16 10
Jenter 15 01.01.2005 - 31.12.2005 15 Ja  2X20 min 11'er J15 10
Småjenter 14 01.01.2006 - 31.12.2006 14 Ja  2x20 min 11'er J14 12
Småjenter 13 01.01.2007 - 31.12.2007 13 Ja  2x20 min 9'er J13 24
Lillejenter 12 01.01.2008 - 31.12.2008 12 Nei  2x15 min 7'er J12 25
Lillejenter 11
Lillejenter 10
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 31.12.2010
11

10
Nei

Nei
 2x15 min
2x15 min
7'er

7'er
J11

J10
18

18
               

 NB! Vi forbeholder oss retten til å slå sammen klassene i J15 - J16 og G15 - G16 dersom det blir for få lag i klassene til at det blir en god sportslig opplevelse for utøverne. Det kan bli flere lag i klassene enn "Max antall lag". Dette kommer an på påmeldingene i de andre klassene. Lag på venteliste må påregnes å stille på kort varsel.