Årsklasse 14-16 år

Sportsplan Årsklasse 14-16 år
by admin

5.2 ÅRSKLASSE 14-16 ÅR

Kamp:

14-16 år: 11er fotball. 10 utespillere + keeper.

Laginndeling:

Lagene kan settes sammen etter interesse og ferdigheter. I MIL fotball har vi ofte i stedet landet på modeller med flere lag per kull der spillere rullerer mellom ulike lag innenfor samme årsklasse (innenfor gitte regelverk). På den måten mener vi at vi ivaretar vår målsetting om å beholde flest mulig – lengst mulig i denne årsklassen.

Ved flere lag i denne årsklassen skal lagssammensetningen diskuteres og avgjøres i møter mellom sportslig ledelse og lagets støtteapparat.

Antall spillere per lag:

Vi ønsker 14-16 spillere per lag i 11er fotball som sikrer masse
spilletid for alle.

Lagpåmelding:

Klubben melder på lag til seriespill i NFF Nordland. Dette skal gjøres innen 15 januar hvert år. Ansvarlig i klubb kontakter trener i forkant for å avtale antall lag. Laget melder selv på antall lag i turneringer man deltar på.

Spilletid:

Alle som er uttatt til kamptroppen skal ha mye spilletid.

Minimum en omgang for 14-åringene og minimum 1/3 av kampen for 15-16-åringene, men spilletid kan variere fra spiller til spiller.

Antall kamper og hvilke kamper hver spiller er tatt ut på kan også variere ut ifra interesse, treningsoppmøte og holdninger.

En spiller bør ikke ha mer enn to kamparenaer, uavhengig om spilleren sitter
på benken for det ene laget.
Tommelfingerregel: En spiller bør ikke ha mer enn 1,5 – 2 kamper pr uke.

Trening:

Antall treninger per uke: 2-3 stk. lagtrening per uke. Kan varier litt fra lag til lag og i løpet av året.

Treningsøktene skal planlegges slik at innholdet er tilrettelagt spillernes alder, utviklingstrekk og modning. Se egne trenerguider eller treningsøkta.no for tips for oppbygging av økta og øvelsesutvalg for disse aldersgruppene.

Turnering:

Utover egen turnering, Kippermocupen, dekker MIL fotball påmeldingsavgift til tre andre turneringer i løpet av året for alle våre lag. Klubben oppfordrer spesielt våre lag til å delta på de lokale turneringene i vår kommune.

I MIL fotball er det også muligheter for å søke om tilskudd fra klubb om deltagelse på
turneringer som ikke omfatter Helgeland.

Geografisk område

a. Scandinavia
b. Deltakelse i alle andre turneringer skal på forhånd søkes til Daglig leder.
c. For sammensatte lag med Mil-spillere/trenere gjelder samme regel

Ekstratilbud:

  • Åpen hall lørdag og søndag
  • Sammen om utvikling for 14 åringene
  • MIL-akademiet for 15-16 åringene
  • I tillegg vil noen spillere få tilbud om spillerutviklingstiltak i regi av krets og hospiteringsmuligheter med Bodø Glimt.