Dommerutvikling

Sportsplan Dommerutvikling
by admin

6.0 DOMMERUTVIKLING

MIL Fotball har tradisjonelt vært en god dommerklubb. Det er likevel et stort behov for dommere, og vi som klubb har et ansvar for å rekruttere dem og skape et godt dommermiljø. Kretsens oppgave er å gi dem utdanning gjennom kurs.

MIL Fotball ønsker å satse på dommere på like linje med spillere, ved å rekruttere flest mulig og samtidig sørge for at man beholder dem så lenge som overhodet mulig. Dersom noen dommere har ambisjoner, skal man også gi utviklingsmuligheter.

MIL Fotball har en egen dommeransvarlig. Oppgaven til dommeransvarlig er å følge opp og legge til rette for alle dommere i klubben. Se egen rollebeskrivelse i vår klubbhåndbok.

Det er mange fordeler med å etablere et stort og godt dommermiljø i klubben:

  • Femmer- og 7’er kamper dømmes av skolerte dommere
  • Dommerne vil skolere lagene angående regler
  • Oppgaven med å skaffe dommere til kampene blir lettere
  • Lagledere og trenere trenger ikke dømme, og kan konsentrere seg om å lede laget sitt
  • Turneringer som klubben arrangerer dømmes av skolerte dommere

Med visse aldersbegrensninger kan alle som ønsker starte som rekrutteringsdommer. Per 2021 må man være 14 år for å kunne ta rekrutteringsdommer kurset. Rekrutteringsdommere settes opp som dommere i kamper av kretsen (12 år og oppover).

Årlig arrangerer kretsen dommerkurs i kommunen. Dette skjer vanligvis i starten av et nytt år. Informasjon om kurs skjer via hjemmesider og sosiale medier.