Innledning

Sportsplan Innledning
by admin

1.0 INNLEDNING

1.1 HVORFOR EN SPORTSPLAN?

Hovedmålet for den organiserte fotballen er å gi et tilbud der spillerne opplever trivsel, glede og mestring både i trening og kamp.

Spillerne skal gis mulighet til å lære seg fotball og utvikle individuelle og sosiale ferdigheter.

I MIL skal ungene ha et tilbud de er fornøyde med, uavhengig av nivå og ambisjoner. Barna begynner med organisert fotball når de går i første klasse. Klubben har oppstartrutiner for nye lag i klubben.

MIL fotball sokner til Mosjøen skole og klubben rekrutterer spiller derfra. Lagene er delt inn slik at de som går i samme klassetrinn spiller på samme lag. Dersom det er nok jenter og gutter til egne lag ønsker vi det. Dersom vi ikke har tilbud for et årskull i klubben vil de spillerne som er på kullet enten spille for MIL-laget som er eldre eller yngre.

Et annet alternativ er at spillerne integreres i en annen klubb som har tilbud for årsklassen.

Sportsplanen gir retningslinjer for trenere og andre for hvordan aktiviteten skal være i MIL fotball. Sportsplanen er laget av en gruppe satt ned av daglig leder i MIL. Den er også sendt ut på høring til samtlige trenere i klubben.