Juniorfotball 17-19 år

Sportsplan Juniorfotball 17-19 år
by admin

5.3 JUNIORFOTBALL 17-19 ÅR

Kamp:

17-19 år: 11er fotball. 10 utespillere + keeper.

Laginndeling:

Lagene i disse årsklassene settes sammen etter interesse, treningsiver og ferdigheter. Spillerne blir plassert i tropper/grupper ved årets begynnelse, men det er alltid hospitering mellom gruppene. Og endringer i tropper/grupper evalueres også gjennom året, basert på spillernes interesse, utvikling og ferdigheter.

Ved flere lag i samme årsklasse skal lagsammensetningen diskuteres og avgjøres i møter mellom sportslig ledelse og lagets støtteapparat.

Antall spillere per lag:

Vi ønsker 14-16 spillere per lag i 11er fotball som sikrer masse
spilletid for alle.

Lagpåmelding:

Klubben melder på lag til seriespill i NFF Nordland. Dette skal gjøres innen 15 januar hvert år. Ansvarlig i klubb kontakter trener i forkant for å avtale antall lag. Laget melder selv på antall lag i turneringer man deltar på.

Spilletid:

Alle som er uttatt til kamptroppen skal ha mye spilletid minimum 1/3 av kampen, men spilletid kan variere fra spiller til spiller.

I enkeltkamper som anses som viktige kan støtteapparatet gjøre unntak for dette, dersom trenerne for laget vurderer dette slik ut ifra sportslige hensyn. I slike tilfeller skal trenere kommunisere sin bakgrunn for valget ovenfor gitte spiller(e).

Antall kamper og hvilke kamper hver spiller er tatt ut på kan også variere ut ifra interesse, treningsoppmøte og holdninger.

En spiller bør ikke ha mer enn to kamparenaer, uavhengig om spilleren sitter
på benken for det ene laget.
Tommelfingerregel: En spiller bør ikke ha mer enn 1,5 – 2 kamper pr uke.

Trening:

Antall treninger per uke: 2-3 stk. lagtrening per uke. Kan varier litt fra lag til lag og i løpet av året.

Treningsøktene skal planlegges slik at innholdet er tilrettelagt spillernes alder, utviklingstrekk og modning. Se egne trenerguider eller treningsøkta.no for tips for oppbygging av økta og øvelsesutvalg for disse aldersgruppene.

Turnering:

MIL fotball dekker påmeldingsavgift til tre turneringer i løpet av året for alle våre lag.

I MIL fotball er det også muligheter for å søke om tilskudd fra klubb om deltagelse på
turneringer som ikke omfatter Helgeland.

Geografisk område:

a. Scandinavia
b. Deltakelse i alle andre turneringer skal på forhånd søkes til Daglig leder.
c. For sammensatte lag med Mil-spillere/trenere gjelder samme regel