logo tekst

Nyhetsarkivet

ÅRSMØTE I MIL-FOTBALL

Onsdags kveld (17.03) ble det avholdt årsmøte i MIL-Fotball, av naturlige årsaker ble det et amputert årsmøte.
Møtet ble ryddig ledet av ordstyrer Kjell Wisth.
Årsmelding samt budsjett ble behørig og grundig gjennomgått av daglig leder Håkon Stenersen og Styreleder Mona Berling.
Ingen anmerkninger, alt ble godkjent og «klubbet gjennom».

I pluss
Avtroppende daglig leder Håkon Stenersen er fornøyd med å kunne legge frem et årsresultat og et budsjett som
har gått i pluss -tross et utfordrende år.
-En av grunnen til overskuddet er våre fantastiske sponsorer, selv om de har hatt et tøft år, har de allikevel vært
pålitelige bidragsytere til vår virksomhet opp mot barn og unge. Vi retter en stor takk til våre sponsorer.
Klubbens trenere, lagledere og frivillige har også lagt ned en formidabel innsats dette året,
og gjort sesong-gjennomføringen så normal som mulig, sier Stenersen.

Nytt styre
Trine Bukten og Markus Brandth var ikke på valg, og mottok blomster for sin solide innsats som styremedlemmer de siste årene.
Nye styremedlemmer ble Gunhild Bergh og Joakim Haugen Finsås, øvrige i styret tok gjenvalg.
Det nye styret består av Karianne Aalbotsjord, Christian Lind, Tommy Solem, Mona Berling, Gunhild Bergh og Joakim Finsås.

Styreleder Mona Berling er meget fornøyd med den nye sammensetningen.
-Vi har kompetente og erfarne styremedlemmer, men er allikevel et relativt ungt styre.
Jeg føler at kvalitetsklubben MIL-fotball har et godt sammensatt styre som kommer til å være toneangivende i klubbens arbeid fremover.

Se referat fra årsmøtet HER

dagenskamper2
medlemsfordeler
sportsplan
klubbhandbok

SOU bilde hjemmeside 2
kontingent
grasrot