logo tekst

Nyhetsarkivet

Årsmøte 2019Foto: Per Vikan, Helgelendingen.

På tirsdag ble årsmøte i MIL fotball gjennomført på Fru Haugans Hotell med 30 stemmeberettigede tilstede. Årsmøteprotokollen ligger på vår hjemmeside under "møtereferat".

Styreleder Mona Berling ga oppgaven som dirigent til Kjell Vist som ledet forsamlingen gjennom møtet.

Årsmøtet
Styreleder leste gjennom hovedårsmeldingen som ble enstemmig vedtatt. Daglig leder Håkon Stenersen guidet forsamlingen gjennom regnskapet for 2018 som viste et overskudd på 461.010 kr. Stenersen orienterte også om omsetningen i klubben de fem siste årene, hvor inntektene kommer i fra og hvor utgiftene brukes. MIL fotball budsjetterer med et underskudd på -12.051 kr i 2019. Både regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt. 

-Vi er veldig fornøyde med fjorårets resultat. Vi har i mange år hatt anleggsutvikling høyt oppe på prioriteringslisten, men har av naturlige årsaker ikke fått gjort noe med dette. Fjorårets overskudd gir oss muligheten til å endelig gjøre noe på anleggssiden, sier Håkon Stenersen.

Styret og valgkomiteen med fornyet tillitt.
Styreleder Mona Berling, nestleder Christian Lind og styremedlemmer Tommy Solem og Trine Bukten var alle på valg. Valgkomiteens innstilling var at alle sammen ble gjenvalgt for nye år. Styret ønsket også at valgkomiteen skulle fortsette i sine verv, noe de var positive til. Både styret og valgkomiteen ble enstemmig valgt inn.

Styret i MIL fotball:
Leder: Mona Berling
Nestleder: Christian Lind
Styremedlem: Markus Brandth
Styremedlem: Karianne Aalbotsjord
Styremedlem: Tommy Solem
Styremedlem: Trine Bukten

Valgkomite: Kjell Vist, Per Vikan og Dag Hugo Heimstad.

MIL fotball takker alle deltakere på årsmøte for oppmøtet.

dagenskamper2
medlemsfordeler
sportsplan
klubbhandbok

SOU bilde hjemmeside 2
kontingent
grasrot